Towarzystwo Internistów Polskich
 
264. posiedzenie Zarządu Głównego TIP

3 kwietnia 2013 r., godz. 14.00–18.00
Warszawa, Hotel MERCURE, ul. Złota 48/54, Sala Sonata

Program

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie gości i przyjęcie porządku obrad – prof. T. Guzik

2. Przyjęcie protokołu z 263. Posiedzenia Zarządu Głównego TIP – prof. T. Guzik 5 min

3. Dyskusja o sytuacji internistów w systemie opieki zdrowotnej w Polsce – prof. T. Guzik 120 min
zaproszeni Goście: Minister Zdrowia, Minister Pracy i Polityki Społecznej, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Przewodniczący OZZL

4. Informacja Prezesa o bieżących sprawach członkowskich i finansowych – prof. T. Guzik 5 min

5. Informacja redaktora naczelnego „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” – prof. A. Undas 10 min

6. Informacja Konsultanta krajowego ds. chorób wewnętrznych – prof. J. Imiela 20 min

7. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej – dr med. A. Kotulska, członek Komisji 10 min

8. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Nagród TIP – prof. A. Undas, zastępca Przewodniczącego Komisji 5 min

9. Wniosek o przyznanie tytułu członka wspierającego firmie GlaxoSmithKline – prof. T. Guzik 5 min

10. Wolne wnioski i dyskusja


Podczas posiedzenia odbyła się debata nt. sytuacji interny i internistów w Polsce.

Ponadto Zarząd Główny podjął 3 kolejne uchwały dotyczące:

  • zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Warszawskiego TIP

  • zgody na prezentację uczestnikom Konferencji "Interna 2013" propozycji Zarządu Krajowego OZZL w formie stoiska

  • nadania firmie GlaxoSmithKline tytułu członka wspierającego TIP